Liên hệ trực tuyến
Hotline :
Quảng cáo
Liên kết website
Xây dựng trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò Phân xưởng 4 mỏ Dân Chủ – Quảng La
(02-01-2012)

Phân xưởng 4 mỏ Dân Chủ Khu mỏ than Quảng La nằm trên địa phận của bàn xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Về mặt Địa chất và tài nguyên than, mỏ phân xưởng 4 Dân chủ- Quảng La là nơi có triển vọng nằm trong vùng chứa than Yên Lập là một trong những mỏ than có trữ lượng, tài nguyên than tương đối lớn thuộc bể than Quảng Ninh.

 


Theo kết quả quan trắc những năm vừa qua, nước thải Phân xưởng 4 mỏ Dân Chủ – Công ty TNHH MTV than Thăng Long có một số chỉ tiêu không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường (pH, sắt, mangan…), các chỉ tiêu khác đạt tiêu chuẩn cho phép.


Việc xây dựng Trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò – Phân xưởng 4 mỏ Dân Chủ – Quảng La thuộc Công ty TNHH MTV than Thăng Long nhằm xử lý lượng nước bơm thoát từ hầm lò đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường, thực hiện đúng luật bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện và phục hồi môi trường, cảnh quan khu vực.Cơ sở pháp lý:

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.


- Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường V/v ban hành các Tiêu chuẩn  Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng.


- Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 V/v bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.


Ký kết hợp đồng dự án: Xây dựng trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò Phân xưởng 4 mỏ Dân Chủ – Quảng La.


CHỦ ĐẦU TƯ
Công ty TNHH MTV Môi Trường – VINACOMIN

- Địa chỉ: Km 4 – Phường Cẩm Thủy – Thị xã Cẩm Phả – Quảng Ninh


- Điện thoại: 033.3862.145. -      Fax: 033.3862.041.


CƠ QUAN TƯ VẤN
Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường – VINACOMIN

- Địa chỉ: Đơn nguyên A – B15 – Khu Đô thị mới Đại Kim – Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội.


- Điện thoại: (04.6) 2 842 542. – Fax: (04.6) 2 842 546.


QUY MÔ ĐẦU TƯ
  Công suất xử lý

Theo tính toán và dựa trên các số liệu thực tế về lưu lượng nước thải mỏ than Dân Chủ, công suất của trạm xử lý được lựa chọn là 25m3/h.


Tiêu chuẩn xử lý

Xử lý nước thải từ mỏ đạt các tiêu chuẩn môi trường quy định đối với nước thải công nghiệp (QCVN 24:2009- BTNMT. Tiêu chuẩn loại B)


Hình thức đầu tư

Hiện nay Phân xưởng 4 mỏ Dân Chủ – Quảng La chưa có hệ thống xử lý nước thải, do vậy hình thức đầu tư lựa chọn là đầu tư mới.


Địa điểm xây dựng

Khu vực thực hiện công trình nằm trong ranh giới quản lý của Phân xưởng 4 mỏ Dân Chủ – Quảng La.


Cơ sở xác định vốn đầu tư

- Nghị định 12/2009/NĐ – CP ngày 10/02/2009 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định 209/2004/NĐ – CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ V/v: Quản lý chất lượng công trình xây dựng.


- Thông tư 04/2010/TT – BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình


- Quyết định số 957/QĐ – BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng V/v công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.


- Định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD – VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.


- Định mức vật tư trong xây dựng ban hành theo văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng.


- Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 ban hành ngày 03/06/2008.


- Nghị định số 123/2008/NĐ – CP của chính phủ ngày 08/12/2008 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.


- Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT – BNV – BLĐTBXH – BTC – UBDT ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.


- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ qui định hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.


- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.


- Theo công bố cước vận chuyển số 762/QĐ – UBND ngày 01 tháng 08 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh.


- Quyết định số :509/QĐ- TKV ngày 11 tháng 03 năm 2011 về việc ban hành mức tiền lương một số nghề trong công tác bảo vệ môi trường.


HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI

- Nước thải mỏ được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường nên giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.


- Có thể tái sử dụng được một lượng nước cho sản xuất công nghiệp, góp phần bảo vệ nguồn nước sạch cho sinh hoạt.


- Giải quyết được công ăn việc làm cho 07 lao động.


Moi quang cao
Moi quang cao