Liên hệ trực tuyến
Hotline :
Quảng cáo
Liên kết website

Cập nhật ngày 24-06-2024

Đơn hàng: nạo vét, bốc xúc vận chuyển bùn tại trạm XLNT Tràng Khê - Hồng Thái quý III năm 2024


Cập nhật ngày 24-06-2024

Đơn hàng: nạo vét, bốc xúc và vận chuyển bùn thải tại các trạm XLNT khu vực Mông Dương - Khe Chàm quý III năm 2024 trực thuộc quản lý của PX CLN Cẩm Phả


Cập nhật ngày 24-06-2024

Đơn hàng: nạo vét, vận chuyển bùn đổ ra bãi thải tại các trạm XLNT do PX XLN Hòn Gai quản lý quý III năm 2024


Cập nhật ngày 17-06-2024

Đơn hàng: nạo vét, vận chuyển bùn đổ ra bãi thải tại các trạm XLNT (+25 Núi Nhện, Cọc Sáu) quý III năm 2024


Cập nhật ngày 17-06-2024

Đơn hàng: mua sắm hóa chất phục vụ các hệ thống quan trắc tự động (6 tháng cuối năm 2024)

Các bài viết khác :

Moi quang cao
Moi quang cao