Liên hệ trực tuyến
Hotline :
Quảng cáo
Liên kết website
Thông tin đấu thầu ngày 22.12
(02-01-2012)

Thứ tư - 28/12/2011 09:10 Gói thầu mua sắm thiết bị; Gói thầu cung cấp thiết bị điện cho nhà sinh hoạt công trình, giai đoạn I.


 

1. Gói thầu mua sắm thiết bị

- Thuộc dự án: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2012 - Công ty TNHH MTV than Thống Nhất - Vinacomin

- Nguồn vốn: Vay thương mại

- Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV than Thống Nhất - Vinacomin

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 03/01/2012 đến 14h00 ngày 18/01/2012 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Phòng ĐTXD - Công ty TNHH MTV than Thống Nhất - Vinacomin, số 1 Lê Thanh Nghị phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0333. 714308;

- Giá bán: 500.000 đồng

- Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 18/01/2012

2. Gói thầu cung cấp thiết bị điện cho nhà sinh hoạt công trình, giai đoạn I

- Thuộc dự án: Đầu tư khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy - Vinacomin

- Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty

- Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV than Dương Huy - Vinacomin

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 02/01/2012 đến 9h30 ngày 12/01/2012 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Phòng ĐTXD - Công ty TNHH MTV than Thống Nhất - Vinacomin, phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0333. 862615; 0333. 862494

- Giá bán: 500.000 đồng

- Thời điểm đóng thầu: 9h30 ngày 12/01/2012
Moi quang cao
Moi quang cao