Liên hệ trực tuyến
Hotline :
Quảng cáo
Liên kết website
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
(30-01-2024)
Đơn hàng: thuê thiết bị phục vụ phương án đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực cụm cảng Làng Khánh và tuyến đường vận chuyển than
Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi
(16-01-2024)
Đơn hàng: mua sắm màng chống thấm HDPE phục vụ thi công gói thầu số 16...
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI
(12-12-2023)
Đơn hàng: Mua sắm vôi bột phục vụ các trạm XLNT (6 tháng đầu năm 2024)
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI
(12-12-2023)
Đơn hàng: Mua sắm hóa chất phục vụ các trạm XLNT (6 tháng đầu năm)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
(06-12-2023)
Đơn hàng: Kiểm tra với chất chuẩn và kiểm định thiết bị quan trắc tự động năm 2024
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI
(01-12-2023)
Đơn hàng: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa các hệ thống quan trắc tự động năm 2024
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI
(29-11-2023)
Đơn hàng: Mua sắm hóa chất phục vụ các hệ thống quan trắc tự động (6 tháng đầu năm 2024)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI
(29-11-2023)
Đơn hàng: Mua sắm hóa chất phục vụ các trạm XLNT (6 tháng đầu năm 2024)
Hiển thị : 1-8 của 146
Trang :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Moi quang cao
Moi quang cao