Liên hệ trực tuyến
Hotline :
Quảng cáo
Liên kết website
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
(03-07-2024)

Đơn hàng: nạo vét, vận chuyển bùn đổ ra bãi thải tại các trạm XLNT do PX XLN Hòn Gai quản lý quý III.2024

Các bài viết khác:
» THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
» THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI
» THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI
» THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Moi quang cao
Moi quang cao