Liên hệ trực tuyến
Hotline :
Quảng cáo
Liên kết website
CÔNG KHAI THÔNG TIN KẾT QUẢ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG
(21-03-2023)

Công ty Môi trường - TKV công khai thông tin kết quả quan trắc tự động

 Công ty Môi trường - TKV công khai thông tin kết quả quan trắc tự động

- Trạm XLNT mỏ than Khánh Hòa:

Đường link: 14.241.75.200

Tài khoản: congbothongtin

Mật khẩu: 123456

- Trạm XLNT mỏ than Núi Hồng:

Đường link: 14.241.75.200:8082

Tài khoản: congbothongtin

Mật khẩu: 123456

Các bài viết khác:
» CÔNG TY MÔI TRƯỜNG - TKV TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
» CÔNG TY MÔI TRƯỜNG - TKV TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI VÀ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ
» CÔNG TY MÔI TRƯỜNG - TKV TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ VÀ TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG
» CÔNG TY MÔI TRƯỜNG - TKV TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Moi quang cao
Moi quang cao